Jsme profesionálové v oboru vymáhání pohledávek. Zajistíme Vaše pohledávky předtím než se stanou nedobytnými.

Vymůžeme vaši pohledávku!

Jsme profesionálové v oboru vymáhání pohledávek. Zajistíme Vaše pohledávky předtím než se stanou nedobytnými.


Trápí vás nezaplacená pohledávka?


Jste dlužník a obdržel jste od nás výzvu?


Informace pro dlužníky

Pro naše klienty vymáháme pohledávky mimosoudně, soudně i exekučně. Jsme otevřeni návrhu na rozložení Vašeho závazku do splátek. Zásadním bodem rozumného řešení pohledávky je komunikace.


Jak budeme postupovat v případě, že nebude závazek uhrazen?

Osobní návštěva
Navštíví Vás inkasní komisař za účelem zjištění majetkových poměrů. V některých případech lze například na základě osobní návštěvy zjistit, že dlužník upřednostňuje, případně krátí věřitele, což je v ČR trestným činem.

Žaloba k soudu
Nesplníte-li dobrovolně výzvu, je na Vás podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Exekuce
Soudní rozhodnutí předáme vhodnému exekutorovi, který obstaví všechna dostupná aktiva, jako například bankovní účet, majetek movitý a nemovitý, obchodní podíly a jiné.


Kontaktujte nás

Pojďme spolupracovat!

Vymáháme dluhy a pohledávky mimosoudně, soudně i exekučně. Naše odměna je hrazena z vymožených finančních prostředků.

Kontrola
Naše specializované oddělení po zaslání podkladů posoudí nejoptimálnější postup vymáhání.

Odsouhlasení zastoupení
Odsouhlasíme si postup a podepíšeme smluvní dokumentaci.

Kontakt a výzva
Dlužníka kontaktujeme a vyzveme k úhradě dluhu. Prostřednictvím naší advokátní kanceláře zašleme výzvu před podáním žaloby, ve které je dlužník upozorněn, že se pohledávka může „prodražit“ o náklady soudního a exekučního řízení.

Osobní návštěva
Dlužníka navštíví inkasní komisař za účelem zjištění majetkových poměrů dlužníka. V některých případech lze na základě osobní návštěvy zjistit, že dlužník upřednostňuje, případně krátí věřitele což je v ČR trestným činem.

Žaloba k soudu
Nesplní-li dlužník dobrovolně výzvu, je na něj podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Exekuce
Soudní rozhodnutí předáme vhodnému exekutorovi, který obstaví Vašemu dlužníkovi všechna dostupná aktiva, jako například bankovní účet, majetek movitý a nemovitý, obchodní podíly a jiné.


Kontaktujte nás